Vad gäller när Du bokar vår lägenhet?

 
  Som uthyrare är Vi skyldiga att se till att:
Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 15 avtalad ankomstdag (lördag) till kl 11 avresedagen (lördag), om inget annat bekräftats

 
  När blir min bokning bindande?
Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat anmälningsavgiften eller hela hyran, dock senast 10 dagar efter bokning.
Vid bokning 21 dagar eller färre innan ankomst är bokningen bindande omgående.

 
  När ska jag betala?
Om du bokat tidigare än 40 dagar i förväg är anmälningsavgiften - 20% av hyran -Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senats 40 dagar före avtalad ankomstdag.
Om du bokat senare än 40 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.
Vid bokning 21 dagar eller färre innan ankomst, skall betalning ske omgående.
Om du bokat en längre period än 30 dagar, behöver du inte betala de följande 30-dagarsperioden förrän sista bankdagen före varje ny 30-dagarsperiods början.

 
  Vad händer om jag inte betalar i tid?
Om du inte betalar anmälningsavgiften i tid har vi rätt att stryka din bokning. Om du missar betalningen av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

 
  Vad gäller om jag vill avboka?
Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen.
Om du avbokar tidigare än 40 dagar före avtalad ankomst, behöver du inte betala mer än anmälningsavgiften.
Om du avbokar 40 dagar eller senare före avtalad ankomst, måste du betala 90 % av hyran.
Om du redan hunnit betala mer än du i så fall blir skyldig att betala, så får du omedelbart tillbaka mellanskillnaden från den du betalade till.
Om vi lyckas hyra ut stugan/lägenheten till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för anmälningsavgift.

 
Vad har jag för skyldigheter?
Du måste vårda stugan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
Du får inte använda stugan/lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/lägenheten eller på tomt, än vad du uppgav vid bokningen. Övriga personer kan nekas tillträde.

Du måste städa ordentligt före avresan!